חפש  

הבית של שוש ויוסי  |  
מכשיר מונע נחירות  |  יוסי ספוזניק - טכנאי שיניים  |  לייב מורגנטוי  |  

 

 

 

 

  ריפוי הנפש על פי הרפואה היהודית – עבודת המידות.

הרפואה היהודית מדגישה את עבודת המידות כחלק מריפוי הנפש.
בספר שמונה פרקים לרמב"ם משיל הרמב"ם את תורת המוסר לרפואה -
" ואתה יודע שתקון המדות היא : רפואת הנפש וכוחותיה. וכמו שרופא אשר ירפא הגופות, צריך שידע תחלה הגוף אשר ירפאהו : כולו וחלקיו מה הם, רצוני לומר : גוף האדם: וצריך ידע איזה דברים יחלוהו וישמור מהם ואיזה דברים יבריאוהו ויכוון אליהם – כן רופא הנפש, הרוצה לתקן מדות האדם, צריך שידע הנפש וכוחותיה בכללה וחלקיה, ומה יחלה אותה ומה יבריאה.... אמרו הקדמונים : כי יש לנפש בריאות וחולי כמו שיש לגוף בריאות וחולי. ובריאות הנפש – היא שתהיה תכונתה ותכונת חלקיה – תכונות שתעשה בהן תדיר הטובות והפעולות הנאותות : וחלייה – הוא שתהיה תכונתה ותכונת חלקיה – תכונות שתעשה בהן תדיר הרעות והפעולות המגונות..... וכמו שהחולים הגופניים כשידעו חליים ולא ידעו מלאכת הרפואות ישאלו הרופאים ויודיעם מה שצריך לעשותו....כן חולי הנפשות , צריך להם שישאלו החכמים שהם רופאי הנפשות ויזהירום מן הרעות ההן ... וירפאו אותם במלאכה אשר ירפאו בה מדות הנפש ".
כדי לתקן את המידות הרמב"ם מביא לעזרתנו את כלל האמצע ומגדיר מהי דרך האמצע במידות – על האדם ללכת בשביל האמצע של שתי קצוות רעים לדוגמה נדיבות היא מידת האמצע בין פזרנות לקמצנות, גבורה היא מידת האמצע בין המסירה לסכנות ובין רוך הלבב.
למה אנו קוראים לזה עבודת המידות ?
מאחר והאדם רוכש את המידות שלו . כשם שאדם רוכש מלאכה או השכלה.
האדם יכול להיוולד עם טבע מסוים המקל עליו לעשות פעולות מסוימות מפעולות אחרות אבל כדי להשיג מידה טובה או לשבור מידה רעה עליו לעבוד.
 "... אי אפשר שיולד האדם מתחלת עניניו בטבע בעל מעלה, ולא בעל חסרון ( מדותי ) כמו שאי אפשר שיולד בטבע בעל מלאכה מן המלאכות, אבל אפשר שיולד בטבע מוכן למעלה או לחסרון, בהיות פעולות האחת מהן יותר קלות עליו מפעולות האחת..".
כל נטיות המידות באות מצד המזג וכל ההפכים שבאדם הם מחמת הרכבתו מארבע יסודות . ולהם מיוחסים ארבעה חלטים (מרות) .
חשוב לדעת ולהכיר מהו המזג של כל אדם ואדם . וזהו עקרון חשוב ברפואת הגוף והנפש כחלק בלתי נפרד ברפואה יהודית.
4 יסודות הם : אש, רוח, מים, עפר.
4 חלטים (מרות ) : מרה ירוקה, מרה אדומה, מרה לבנה, מרה שחורה.
אש = מרה ירוקה
רוח = מרה אדומה
מים = מרה לבנה
עפר = מרה שחורה
אם כל יסוד לא באיזון או החלק הרע מתגבר ומתחזק אצלו .נגרמות מחלות, ומגיעים כל מיני סוגי תחלואים. החלק הרע מחליש את האדם וגורם לו למחלות והזדקנות מהירה .
כלומר באדם יש טוב ורע. וכשהחלק הרע ( הנפש הרעה ) מתגברת על הנפש הטובה באים נזקים ותחלואים ומחלות ובמקרים קיצוניים למות.
לדוגמה :
יסוד עפר  - ה"חלק" הנמשךמהרע מושך עצבות, דיכאון. ה"חלק" הנמשך מהטוב- אדם ששמח בחלקו.
יסוד האש - ה"חלק" הנמשך מהרע מושך כעס, גאווה. ה"חלק" הנמשך מהטוב – שפלות, ענווה. 
 
במאמר חלון צורי מבואר ומוסבר מהם התכונות הנמשכות מכל יסוד ומרה וכיצד להגיע לאיזון .
האיזון יעשה במישור הגופני ע"י מאכלים ורפואות לדוגמה מי שגבר עליו המרה הירוקה שממנה נמשכת הכעס והגאווה , החריצות ,העזות והתחרות - יאכל מאכלים חמוצים.
מי שגברה עליו המרה לבנה ממנה נמשכת העצלות, הכשלון, הכבדות, השכחה, השעול, הרעד - יאכל מאכלים מלוחים.
 
ע"י איזון בין המרות והיסודות נגיע לאיזון המידות והתכונות ולבסוף לאיזון גופני ונפשי.
" ...כללו של דבר כל המציאות הלזה המורכב מארבע היסודות יתפעל ויקבל חלוף מזג...ועליהם צריך כל חכם לב להשקיף אם ירצה לרדוף שלום בין ארבעה האחים הללו אשר מבטן אחד יצאו בשלומם יהיה לנו שלום בגוף ובנפש, ואם יתעוררו להתגבר האחד על חברו וילחמו זה עם זה, אין קשה כשנאת אחים הללו, ויבקשו להשחית איש את אחיו יחדו כליון, אם לא יהא להם מנהיג חכם משקיט הריב לפני התגלעו בצלו יחסיון, כי הוא ישגיח עליהם לעשות משפטיהם בטרם יגישו עצומותיהם, וירבה האהבה ביניהם להכנע זה לזה, ביום טובה ובעת רעה איש את אחיו יעזורו, בשלום ובמישור יתנהגו זה עם זה בריתם ינצורו ".
(מאמר חלון צורי ).

 

מונה:

תאריך ושעה
  
התחברות לחברים

עבודה בחו"ל

כל הזכויות באתר שמורות ליוסי ספוזניק   0505366176   קרא את תקנון האתר    izen@netvision.net.il

לייבסיטי - בניית אתרים