חפש  

הבית של שוש ויוסי  |  
מכשיר מונע נחירות  |  יוסי ספוזניק - טכנאי שיניים  |  לייב מורגנטוי  |  
דף הבית >> תקנון האתר
 

 

 

תנאי הרכישה באתר
 
אתר   הצילומים של יוסי ספוזניק   (להלן: "האתר"), הינו אתר  אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר הינו בבעלות ספוז'ניק יוסי 
 
באתר "הבית של שוש ויוסי" ניתן לרכוש קבצים של הצילומים וצילומים מודפסים על נייר צילום משובח מתוך המבחר שמופעה בקטלוג האתר.

כל המבצע ו/או המעוניין לבצע הזמנה  מהאתר (להלן "משתתף") מצהיר ומתחייב כיהינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו.
 
רשאי להזמין פריטים מהאתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן  18ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל)  זהו  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הזמנה.
 זמני  אספקה ותשלום
 התשלום יתבצע אך ורק על ידי משלוח צ'ק או העברה בנקאית לפקודת ספוז'ניק יוסי
 צ'ק ישלח אל ספוז'ניק יוסי  לאחר תאום בטלפון או דואר אלקטרוני

העיסקה תתבצע רק אחרי שהציק יפרע או יועבר תשלום לחשבון שלי
 המחירים באתר  כוללים מע"מ, אלא אם צויין אחרתבמפורש.
 
צילומים מודפסים על נייר צילום ישלחו בדואר רשום. עם אישור מסירה.
אם הקבצים הם בכמות ובגודל שלא מאפשר משלוח אלקטרוני, ישלחו הקבצים על גבי דיסק CD בהקדם האפשרי.
במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיעליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה),
אנו נוציא משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן (בהתאם לזמינותהמוצר
אחריות למוצרים הנמכריםבאתר
 
המוצרים המוצגיםבאתר הינם  באחריות  מפעילהאתר,
יחד עם זאת, מפעיל האתר לאיוכל להיות   אחראי,  על  שינויים  או הבדלים  בצבעים  הנובעים כתוצאה מהצגתם של המוצרים באתר   בצגים  ו-או מסכים ו-או  מחשביםשוניםבכל מקרה של הבדלי צבעים, הצבעים  הקובעים  הינם הצבעיםהמקוריים של המוצרים האמיתיים הנמצאים במרכז התצוגה.
זכויות  יוצרים
 כל הזכויות שמורות ליוסי ספוזניק ולאתר "הבית של שוש ויוסי" אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידעלשדר או לקלוט בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני,אופטי, מכני, אואחר, כל חלק שהוא מאתר זה.שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר הזה כולו או מקצתו אסורבהחלט אלא ברשותמפורשת בכתב ממפעיל האתרמפעיל  האתר אינו  אחראי לתוכן הפרסומות המופיעות באתרזה.

ביצוע  קישור  אינטרנט    (   LINK  )  לאתרזה  מותר.
תנאים נוספים
 מפעיל האתר לא ישא  במישרין או בעקיפין באחריות כלשהילכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבלו/או לכל בעיה  טכנית ו/או אחרת המונעתממשתתף לרכוש מוצרים.

 מפעילהאתר  לא ישאבאחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי המשתתף או כל גורם אחר שאינו בשליטתוהמלאה.

 מפעיל האתר שומר    לעצמו את הזכותלסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתו, בין היתר באםיתברר לושמתבצעת   באתר פעילות בלתי חוקית.

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעליהאתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופןחלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצריםשפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/אואם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמתתהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואיםבהקף מיוחד ו/אוכל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון  ימנע ו/או ייפגע  תהליך רכישתהמוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החליםעל  המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאירכישת המוצר, רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

 
במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאורהמוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומרהדפסה אחר, אובקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאי מפעיל האתר , אך לא חייב, לבטל את הרכישההספציפית.

 
מפעיל האתר  שומר על זכותו  לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

 

מונה:

תאריך ושעה
  
התחברות לחברים

עבודה בחו"ל

כל הזכויות באתר שמורות ליוסי ספוזניק   0505366176   קרא את תקנון האתר    izen@netvision.net.il

לייבסיטי - בניית אתרים