חפש  

הבית של שוש ויוסי  |  
מכשיר מונע נחירות  |  יוסי ספוזניק - טכנאי שיניים  |  לייב מורגנטוי  |  
תקנון האתר
אתר "הבית של שוש ויוסי" הוא אתר בית אישי שהושקעה בו עבודה של מספר שנים.
מטרת האתר להביא מידע מרוכז במספר נושאים שמעניינים אותנו ורציתי לשתף בו את הציבור הרחב.
אני דואג לעדכן חומר לאתר בכל עת שאני מוצא שהחומר החדש יעניין את הציבור.
אין בעלי האתר נושאים באחריות כל שהי לתכנים המופעים באתר. הצפייה באתר והשימוש בתכנים שבאתר הם על אחריות הגולש בלבד ובהסכמתו המלאה..
אין להתייחס למאמרים בנושאים רפואיים ולקישורים המצורפים כאל המלצות רפואיות, והן נועדו לצרכי לימוד והבנה של תהליכים אלו ואין בהן משום ייעוץ רפואי. בכל מקרה של בעיה רפואית יש להתייעץ עם הרופא האישי המטפל.
 
לפני שמשתמשים באתר יש  לקרוא עמוד זה בעיון רב. כל שימוש  באתר , לרבות קריאת מאמרים, צפייה, קריאת הודעות,  ניהול ו/או כל שימוש עתידי אחר, מהווה הסכמה מלאה ובלתי מסויגת לכללי השימוש   על כל האמור בהם:
 
כל האמור  באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי אלא קווים מנחים בלבד..   אין לראות בחומר זה ייעוץ או ייעוץ משפטי או ייעוץ רפואי או ייעוץ אחר מכל סוג שהו. יובהר כי האמור בסעיף זה מתייחס גם לתשובות הניתנות על ידי היועצים באתר. כאמור, אין להסתמך על נכונות תשובות אלה, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ מקצועי הולם. 
 
האתר לא ישא באחריות לפגיעה או לנזק כלשהו שייגרמו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות תכנים  שהוכנסו לאתר על ידי גורמים שלישיים.
 
למען הסר ספק, אתר "הבית של שוש ויוסי" משחרר את עצמו מכל אחריות לנזק או פגיעה כלשהם שיגרמו למאן דהוא כתוצאה מפניה לאתר ו/או קבלת תשובה ממומחה באתר או בכל דרך אחרת. 
 
מנהלי האתר אינם מתחייבים בשום אופן כי האתר  יהיה זמין באופן רציף, או זמין בכלל. מנהלי האתר אינם מתחייבים כי האתר  יעבוד כסדרו, יהיה  חסין בפני פריצות, קלקולים או תקלות כלשהן.  
 
בשימוש באתר  (לרבות קריאה וכתיבת תכנים, קריאה וכתיבת הודעות, פניה לצוות האתר , וכל שימוש אחר), מתחייב המשתמש שלא להפר הוראות כל דין, לרבות, אך לא רק, שלא להוציא לשון הרע, שלא לפגוע בפרטיות, ושלא לפגוע בזכויות קניין מוגנות. 
 
 
קניין רוחני
 
האתר, לרבות דפי האתר, העיצוב, קוד המחשב, התכנים, המידע והנתונים המופיעים בו הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה ואין לראות באתר כמקנים הרשאה כל שהיא לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו.
 
אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשכפל ו/או להפיץ את התכנים המופיעים באתר במלואם
ו/או במקצתם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בהם.
 
אין להעתיק ו/ או לפרסם ו/או לבצע בפומבי ו/או לשדר ו/או להעמיד לרשות הציבור ו/או להשכיר ו/או למכור ו/או למסור לצד שלישי כל חלק באתר.
 
שונות
 
היועצים ו/או המשתמשים באתר מצהירים בזאת ומתחייבים לשפות את החבר ו/או האתר ו/או בעלי החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפי החברה על ידי צד ג' ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בהסכם זה ו/או בתנאי שימוש אלא, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, ושאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.
 
כל מקום בהסכם זה בו יש התייחסות להסרת אחריות החברה ו/או האתר מתייחסת ההוראה וחלה גם על בעלי החברה ו/או מנהליה ו/או מנהלי האתר.
 
 
על תנאי השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל עניין הנוגע לתקון זה ו/או תנאי השימוש ו/או האתר ו/או החברה נתונה לבית המשפט המוסמכים במחוז חיפה, בלבד.
 

מונה:

תאריך ושעה
  
התחברות לחברים

עבודה בחו"ל

כל הזכויות באתר שמורות ליוסי ספוזניק   0505366176   קרא את תקנון האתר    izen@netvision.net.il

לייבסיטי - בניית אתרים