חפש  

הבית של שוש ויוסי  |  
מכשיר מונע נחירות  |  יוסי ספוזניק - טכנאי שיניים  |  לייב מורגנטוי  |  
דף הבית >> נערכים לרעידת אדמה בישראל
 
 
ישראל נערכת לרעידת אדמה.
בעבר התרחשו באזורנו רעידות אדמה הרסניות ולדעת מומחים יתרחשו רעידות אדמה כאלה גם בעתיד. את זמן ההתרחשות של רעידת האדמה לא ניתן לחזות מראש והיא עלולה להתרחש מחר, בעוד חודש או בעוד מספר שנים, אך אין ספק שרעידת אדמה חזקה אכן תתרחש בישראל ועלינו להיערך לקראתה. הניסיון שנצבר בעולם מוכיח שהיערכות מוקדמת של האזרחים לקראת רעידת אדמה והתנהגות נכונה בעת התרחשותה הצילו חיים ומזערו את הנזק לרכוש.
כיצד יודעים שמתרחשת רעידת אדמה?
בעת רעידת אדמה חשים שהרצפה רועדת, חלונות משקשקים במסילותיהם, חפצים ורהיטים מתחילים לזוז בצורה משונה, המנורות בתקרה מתנודדות והרעידות מקשות על היציבות והתנועה. יש תחושה כאילו עומדים על ספינה המתנדנדת על גלי הים.
ניתן לרכוש מכשירים המתריעים מספר שניות לפני שחשים ברעידה - פרק זמן המספיק לתפיסת מחסה.
התנהגות נכונה בעת התרחשות רעידת אדמה:
בעת שהייה בתוך מבנה:
אם אתם נמצאים בתוך מבנה וחשים שהאדמה רועדת תחת רגליכם, עברו במהירות למקום בטוח                                  על פי סדר העדיפויות שלהלן:
1. שטח פתוח – אם ניתן לצאת מהמבנה מייד (בתוך שניות ספורות) – צאו החוצה לשטח פתוח.
(נכון בעיקר אם אתם שוהים בבית צמוד קרקע/בדירת קרקע או במבנה שניתן לצאת ממנו החוצה בתוך שניות ספורות).
2. מרחב מוגן (ממ"ד) או חדר מדרגות - במקרה שלא ניתן לצאת החוצה מיידית (בתוך שניות ספורות) - היכנסו במהירות לממ"ד שבדירתכם. אם אין בדירתכם ממ"ד - עברו לחדר המדרגות ושבו שם עד סיום הרעידה.                                   (נכון בעיקר אם אתם שוהים בבניין רב-קומות או בכל מבנה שלא ניתן לצאת ממנו בתוך שניות ספורות).
3. תחת שולחן כבד או בפינה פנימית של החדר - אם אין ביכולתכם לצאת החוצה מייד או לעבור במהירות אל ממ"ד/חדר מדרגות - תפסו מחסה תחת שולחן כבד או בפינת חדר פנימית.
הנחיות נוספות בעת שהייה בתוך כל סוגי המבנים (לאחר שהגעתם למקום בטוח על פי ההנחיות שלמעלה):
 • התרחקו מקירות חיצוניים, מחלונות וממדפים.
·         גוננו על עצמכם באופן הבא: כרעו על ברכיכם, היצמדו לרצפה והגנו בידיכם על הראש ועל הפנים.
·         אם אתם בכסא גלגלים - נעלו אותו והגנו על ראשכם.
 • אין להשתמש במעלית בזמן הרעידה ולאחריה - אתם עלולים להיתקע בתוכה.
בעת שהייה בחוץ:
 • אם הרעידה מתרחשת בעת שאתם מחוץ לבנין - הישארו בשטח הפתוח והתרחקו ככל האפשר ממבנים.  שטח פתוח – הכי בטוח!
 • היזהרו מחפצים נופלים כדוגמת אבני חיפוי קירות, מדחסי מזגנים, שברי זגוגיות וחוטי חשמל קרועים.
בעת שהייה ברכב:
 • אם הרעידה מתרחשת כשאתם בנסיעה - עצרו מייד וחכו בתוך הרכב עד שהרעידה תיפסק - המכונית מגינה עליכם.
 • הימנעו מעצירה מתחת לגשר, על מחלף, בקרבת מבנים או תחת מדרון תלול מחשש לקריסתם. התרחקו ברכב או ברגל.
בעתשהייה בחוף הים:
 • אם אתם נמצאים בחוף הים בעת רעידת אדמה, עזבו מייד את החוף והתרחקו ממנו ככל האפשר מחשש שיגיע נחשול ים ("צונאמי") ויציף את החוף.
 • נסיגת ים חזקה ופתאומית – סימן לגל "צונאמי" מתקרב.
הערה: הנחיות מערכת החינוך להתנהגות בגני ילדים ובבתי ספר בעת רעידת אדמה - נמסרות בנפרד.
התנהגות נכונה לאחר רעידת אדמה:
 • אין להדליק אש או מתג חשמל מכל סוג (כולל שימוש בטלפון סלולארי) מחשש לפיצוץ עקב דליפת גז.
 • יש לצאת מהמבנה ולשהות בשטח פתוח הרחק מבניינים.
 • לפני עזיבת המבנה יש לנתק את ברז אספקת גז הבישול ואת מפסק החשמל הראשי לדירה. נוסף לכך מומלץ לסגור גם את ברז הגז הראשי של הבניין כולו. חידוש אספקת הגז/החשמל למבנה ייעשה רק ע"י טכנאי מוסמך ולאחר שיימצא כי מערכת הגז והברזים של כלל הצרכנים בבניין תקינים וסגורים.
 • אין להיכנס למבנים שניזוקו ללא אישור מהנדס מבנים. (למעט לצרכי חילוץ והצלה).
 • יש להאזין לרדיו (למשל לרדיו שבמכונית) לקבלת מידע והנחיות.
 
לכודים תחת הריסות:
 • אם בסביבה הקרובה אליכם ישנם בני אדם הלכודים תחת הריסות, הפעילו שיקול דעת והשתמשו באמצעים ביתיים להרמת חפצים כבדים כמו מגבה של מכונית (ג'ק) או מוט ברזל. הגישו עזרה ראשונה במידת האפשר.
 • אם אתם לכודים מתחת להריסות נסו לחלץ את עצמכם. כסו את דרכי הנשימה בבגד להגנה מפני אבק והימנעו מלהתיש את עצמכם בצעקות. הקישו על צנרת או קירות בכדי לאפשר למחלצים לאתר את מיקומכם. אין להדליק אש!
רעידות משנה:
היו מוכנים לרעידות נוספות (Aftershocks) – רעידות אלה מופיעות דקות, ימים או חודשים אחרי הרעידה ועלולות למוטט מבנים שנחלשו ברעידה הראשונה.
כיצד להתכונן מבעוד מועד לרעידת אדמה?
עמידות הבניין:
הדרךהמשמעותיתביותר(!)  למנועאבידותבנפשונזקיםלרכושבעתרעידתאדמההיאלוודאשמבנה המגורים שלכם עמידבפנירעידותאדמה. מומלץשמהנדסמבניםבעל הכשרה מתאימה יבדוקאםהבית שאתםמתגורריםבו עונהעל דרישותהתקןהישראלילעמידותמבניםברעידותאדמה(ת"י 413).בנייניםשנבנולפני1980  אינםעומדים, כפי הנראה, בדרישות תקןזה.אםהביתאינועומדבדרישותהתקןישלפעוללחיזוקובהקדםהאפשרי.
תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38) קובעת מסגרת חוקית המאפשרת קבלת היתרי בנייה לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. תוכנית המתאר מעודדת את ביצוע החיזוק על ידי מתן זכויות בנייה נוספות לשם מימון ולו חלקי, של פעולות החיזוק. התוכנית מתאימה במיוחד למבנים אשר היתר בנייה להקמתם ניתן לפני 1.1.1980.למידע נוסף בנושא תמ"א 38: www.moin.gov.il/tama38  
הכנת הבית:
מרבית הפגיעות בנפש בעת רעידת אדמה נגרמות מקריסה של מדפים ושל חפצים כבדים, משברי זכוכית, משריפות ומדליפות גז. על כן כדאי עוד היום:
 • לייצב ספריות, טלוויזיות ומדפים ולחזק את חיבוריהם אל הקיר.
 • לתמוך היטב בדודי השמש והחימום, בבלוני גז וכן במזגנים ובמדחסיהם.
 • לאחסן חומרים רעילים ודליקים במקום נעול הרחק ממקור חום.
 • להניח חפצים כבדים במקומות נמוכים.
תרגול בסיסי למשפחה:
 • קבעו מראש, בשיתוף בני המשפחה ועל פי ההנחיות שלמעלה, מקום בטוח בבית וכן במקום העבודה שתגיעו אליו בזמן רעידת אדמה: למשל ממ"ד/חדר מדרגות בבית קומות, שטח פתוח בבית צמוד קרקע או דירת קרקע.
 • ודאו שכל בני המשפחה יודעים היכן נמצאים המפסקים הראשיים של החשמל והברזים הראשיים של הגז והמים, תרגלו כיצד לסגור אותם.
 • קבעו מקום מוסכם באזור פתוח שישמש למפגש עם בני המשפחה. כמו כן יש להסכים על איש קשר שאינו בן המשפחה לצורך התקשרות במקרה של נתק בתקשורת בין בני המשפחה.
 • ערכו מדי פעם בפעם תרגול משפחתי למוכנות לרעידת אדמה.
ציוד חירום משפחתי:
כדאי להכין ציוד לשעת חירום ולהניחו במקום נגיש כדוגמת המרחב המוגן. הציוד יכלול:
·         מים ומזון - מלאי מים (לפחות 4 ליטר לאדם) ומלאי מזון משומר (כזה המאוחסן ממילא בבית). יש להקפיד על רענון מוצרי המזון והמים כדי שלא יפוג תוקפם.
·         ציוד חיוני - ערכת עזרה ראשונה, פנס ורדיו מופעלים ע"י סוללות, תרופות, משקפיים וציוד לתינוק.
·         מסמכים חשובים - צילום או העתק אלקטרוני של מסמכים רפואיים, מסמכי זיהוי, מסמכים אישיים ומסמכים פיננסים שיוחזקו במיקום אחרמחוץ לבית לגיבוי.
מידע נוסף:
·         אתר היערכות לרעידות אדמה -                        www.eqred.gov.il
·         אתר פיקוד העורף -                                          www.oref.org.il           
·         אתר המכון הגיאופיסי לישראל -                          www.gii.co.il
·         אתר שירותי הכבאות וההצלה -                           www.102.co.il
·         אתר שירותי מגן דוד אדום -                               www.mdais.org
·         אתר התוכנית לחיזוק מבנים – תמ"א 38 -           www.moin.gov.il/tama38  
מרכז מידע טלפוני ארצי של פיקוד העורף – 1207              מוקד טלפוני מגן דוד אדום – 101
מוקד טלפוני שירותי כבאות והצלה – 102                                     מוקד טלפוני משטרה – 100
 
מונה:

תאריך ושעה
  
התחברות לחברים

עבודה בחו"ל

כל הזכויות באתר שמורות ליוסי ספוזניק   0505366176   קרא את תקנון האתר    izen@netvision.net.il

לייבסיטי - בניית אתרים